Privacy statement

Cashdrive.nl respecteert de privacy van de gebruiker en neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht. Hieronder leggen wij U uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, wat er met deze persoonsgegevens gebeurt, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat U kunt doen als U nog vragen heeft.

Cashdrive.nl verwerkt persoonsgegevens om daarmee optimaal in staat te zijn om lease aanvragen op produkten en diensten te kunnen faciliteren. Wanneer er vragen zijn kan er zowel door Cashdrive.nl als door samenwerkende partners, met behulp van telefoonnummers en e-mailadres, direct contact opgenomen worden met de relatie.

Cashdrive.nl verwerkt de volgende gegevens na aanvraag: initialen en achternaam , adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en kenteken.

Andere gegevens worden niet door Cashdrive.nl verwerkt. Indien een gebruiker via Cashdrive wordt verwezen naar een ander bedrijf of samenwerkende fabrikanten, importeurs of toeleveranciers, kan het zijn dat dit bedrijf de persoonsgegevens van de gebruiker opneemt en verwerkt. Hier kan Cashdrive.nl niet voor verantwoordelijk worden gesteld. We raden de gebruiker aan om eerst kennis te nemen van het privacybeleid van het desbetreffende bedrijf.

Wanneer Cashdrive.nl in het kader van haar dienstverlening nog andere persoonsgegevens nodig heeft dan hetgeen hierboven genoemd wordt, dan zullen we daar alleen gebruik van maken nadat de gebruiker ons daarvoor eerst uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

De hierboven vermelde gegevens worden door Cashdrive.nl gebruikt in het kader van haar dienstverlening en de gebruiker in staat te stellen om optimaal van de faciliteiten van Cashdrive.nl gebruik te kunnen maken.

Op het verwerken en beschermen van persoonsgegevens zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( Staatsblad 1988, 65: laatste wijziging: Stb 1999,30) en de Europese Privacylijn ( 95/46/EG) van toepassing. De verwerking van persoonsgegevens door Cashdrive is op grond van het bepaalde in artikel 34 van de Wet Bescherming Persoonsregistraties aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag nummers M1258647 en M1258635. Zie www.cpbweb.nl.