Legal

COOKIE BELEID

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan Cashdrive bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is Cashdrive in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan kunnen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

PRIVACY

Cashdrive respecteert de privacy van de gebruiker en neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht. Hieronder leggen wij U uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, wat er met deze persoonsgegevens gebeurt, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat U kunt doen als U nog vragen heeft.

Cashdrive verwerkt persoonsgegevens om daarmee optimaal in staat te zijn om lease aanvragen op produkten en diensten te kunnen faciliteren. Wanneer er vragen zijn kan er zowel door Cashdrive als door samenwerkende partners, met behulp van telefoonnummers en e-mailadres, direct contact opgenomen worden met de relatie.

Cashdrive verwerkt de volgende gegevens na aanvraag: initialen en achternaam , adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en kenteken.

Andere gegevens worden niet door Cashdrive verwerkt. Indien een gebruiker via Cashdrive wordt verwezen naar een ander bedrijf of samenwerkende fabrikanten, importeurs of toeleveranciers, kan het zijn dat dit bedrijf de persoonsgegevens van de gebruiker opneemt en verwerkt. Hier kan Cashdrive niet voor verantwoordelijk worden gesteld. We raden de gebruiker aan om eerst kennis te nemen van het privacybeleid van het desbetreffende bedrijf.

Wanneer Cashdrive in het kader van haar dienstverlening nog andere persoonsgegevens nodig heeft dan wat daarover hierboven genoemd wordt, dan zullen we daar alleen gebruik van maken nadat de gebruiker ons daarvoor eerst uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

De hierboven vermelde gegevens worden door Cashdrive gebruikt in het kader van haar dienstverlening en om de gebruiker in staat te stellen om optimaal van de faciliteiten van Cashdrive gebruik te kunnen maken.

Op het verwerken en beschermen van persoonsgegevens zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( Staatsblad 1988, 65: laatste wijziging: Stb 1999,30) en de Europese Privacylijn ( 95/46/EG) van toepassing. De verwerking van persoonsgegevens door Cashdrive is op grond van het bepaalde in artikel 34 van de Wet Bescherming Persoonsregistraties aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag nummers M1258647 en M1258635. Zie www.cpbweb.nl.

DIENSTENWIJZER

Via Cashdrive.nl kunt u als particulier of bedrijf een overeenkomst sluiten voor private lease van een automobiel. Wij treden hierbij op als de leasemaatschappij bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en Cashdrive.nl.

Cashdrive.nl dient als Lessor zorg te dragen dat haar automobielen WA zijn verzekerd en de lessee zo goed als mogelijk wordt beschermd tegen calamiteiten in de meest ruime zin van het woord. Cashdrive.nl werkt samen met een aantal streng geselecteerde automotive importeurs en/of dealerorganisaties naast verzekeraars. Wij zijn volstrekt onafhankelijk.

Medewerkers van Cashdrive.nl zijn hoog opgeleid en beschikken over alle vereiste deskundigheid. Nieuwe medewerkers worden onderworpen aan een uitvoerig betrouwbaarheidsonderzoek. Iedere medewerker heeft zich geconformeerd aan de interne gedragscode van Cashdrive.nl en volgt permanente educatie.

De kosten van onze bedrijfsvoering worden gefinancierd door onze beheerfee van het wagenpark, administratievoering en marge op basis van de in- en verkoop van automobielen. Kosten maken onderdeel uit van de leaseprijs per maand zoals omschreven in de leaseovereenkomst.

Wanneer u een klacht heeft over onze dienstverlening willen wij dit graag weten. Stuur een aangetekende brief naar:

Cashdrive.nl
Postbus 52075
3007 LB Rotterdam

Kamer van Koophandel: 172.109.18
BTW nummer: NL 8234.73.995.B.05

Binnen maximaal vijf werkdagen volgt berichtgeving per post of e-mail retour. Op ieder door u gewenst moment kunt u de relatie met Cashdrive.nl beeindigen.

Cashdrive is een geregistreerd beeldmerk en handelsnaam. Inbreuk wordt bestraft. © 2014 – CashDrive.nl